Dostępne funkcje

Zapoznaj się z dostępnymi funkcjami naszych aplikacji i systemu.

Komunikuj się za pomocą aplikacji 'Izzy'
Nasza podstawowa aplikacja ‘Izzy’ (Pomocnik Mowy) to system niestandardowych kart graficznych ułatwiających proces komunikacji. Po kliknięciu każdego zdjęcia wiadomość tekstowa jest czytana na głos.

W wersji rozszerzonej istnieje możliwość monitorowania każdego wybranego obrazu i komunikacji w osobnym systemie.

W ten sposób Izzy może być wizualnym rozszerzeniem przycisku awaryjnego. Ponadto opiekun bądź instytucja może być powiadamiany przez telefon o każdej czynności wykonanej przez pacjenta.

Połącz się z bliskimi za pomocą aplikacji 'Buddy'
Rozszerzona dodatkowa aplikacja ‘Buddy’ (Pomocnik-Łącznik) umożliwia pacjentom, lekarzom i członkom rodziny bezpieczną wymianę tekstów, zdjęć i aktualizacji wideo na temat stanu pacjenta przez cały pobyt w szpitalu.
Monitoruj za pomocą 'Rosie'
Nasza centralna aplikacja ‘Rosie’ (Baza) to centralny system, który odbiera i wyświetla powiadomienia o wybranych opcjach, zdjęciach przez pacjenta. Komunikacja może odbywać się zdalnie i bardziej precyzyjnie niż w przypadku zwykłego przycisku awaryjnego. Jest to szczególnie przydatne na oddziałach opieki, w których jedna osoba nadzoruje różnych pacjentów.
Skip to content